SEMINARIER PERSONLIG MENTORING TELEFON 0708-257535


GUDINNAN I DITT LIV IDAG, FÖR HÄLSA OCH SUCCÉ

GUDINNAN ÄR ALLTID INOM DIG - 

LÅT HENNE STRÅLA GENOM DIG OCH UT I DITT UNDERBARA LIV

GUDINNEBLOGGEN

DE SJU HERMETISKA PRINCIPERNA FÖR GLÄDJE, HÄLSA & SUCCÉ!

GUDINNAN ÄR OCH HAR DEN VÄRDEFULLA SKATTEN SOM VI SÅÅ ... LÄNGTAR EFTER - HANTERA DEN MED VISDOM SOM EN GUDINNA!!!

MED HJÄLP AV DE SJU HERMETISKA PRINCIPERNA KAN DU LÄRA DIG ATT GRADVIS ÖPPNA UPP

 TILL GUDINNAN INOM DIG OCH SUCCESSIVT STRÅLA SOM EN BRILJANT LJUS GUDINNA.

DET ÄR EN KONST ATT VÄNDA NEGATIV TILL POSITIVT.  

ATT GÅ EMOT DE GAMLA VANORNA SOM INTE GAGNAR OSS MER OCH SKAPA GODA NYA VANOR

ATT ANVÄNDA POLARITETS PRINCIPEN FÖR ATT VÄNDA NEGATIVT TILL POSITIVT.

GUDINNANS VISDOM OM ATT KUNNA GE OCH TA EMOT

 - VILKEN ÅRSTID LEVER DU I? 

VAD BEHÖVER DU TÄNKA PÅ FÖR ATT VETA NÄR DET ÄR DAGS ATT SÅ ELLER SKÖRDA! 

ATT HÅLLA REDA PÅ SÄSONGEN OCH AGERA DÄREFTER.


DE SJU SKAPANDE MÅLSTEGEN FÖR HÄLSA OCH SUCCÉ

GE DIG SJÄLV GÅVORNA ATT LÄRA DIG MER OM HUR DU KAN UTVECKLA DIG TILL DEN GLADA, FRISKA, FANTASTISKA NUTIDA MODERNA

 GUDINNA DU EGENTLIGEN ÄR. 

DU ÄR STJÄRNAN OCH SUCCÉN I DITT EGET LIV.

GUDINNANS KULINARISKA HÄLSOSAMMA GOURMÉ MAT

RIKEDOM ÄR OCKSÅ ATT KUNNA ÄTA DEN MAT VI ÖNSKAR OCH MÅR BRA AV!

LÄR DIG HUR MAT KAN PÅVERKA VÅRA TANKAR OCH ATTITYDER.

www.dengodakarmamaten.se

GUDINNANS POSITIVA TÄNKANDE OCH KLARHET

LÄR DIG FÖRSTÅ EN NEGATIV KÄNSLA/SITUATION GENOM ATT IDENTIFIERA DEN  OCH V

ÄND DINA TANKAR  POSITIVT, 

ENERGIN FÖLJER TANKEN.

TANKAR -> KÄNSLOR-> HANDLING

SKAPA GOTT KARMA. 

KARMA BETYDER HANDLING, ACTIONS. 

GODA HANDLINGAR=GOTT KARMA

(FRÅN KAOS TILL KLARHET)

GUDINNANS KÄRLEKSFULLA LEVERNE I ALLA DINA SJU LEVNADSNIVÅER

ATT KUNNA TA BESLUT OCH  HANTERA 

SITT LIV I DE OLIKA LEVNADSNIVÅERNA

 MED HJÄLP AV DE SJU HERMETISKA LAGARNA 

OCH POLARITETSPRINCIPER.


FÖRLÅTELSEPROCESSEN OCH DEN NATURLIGA TACKSAMHETEN.

VÅRA KURSER ÄR FULLSPÄCKADE MED INFORMATION OCH AKTIVITET!!!

GUDINNANS KÄRLEKSPRINCIP - PERSONLIG OCH UNIVERSELL FRIHET

KOSMISKT FÖRANKRAD I ALLENHETENS URKÄLLA.

GUDINNAN ÄR KÄRLEK OCH KÄRLEK ÄR GUDINNAN.

GENOM GOD VÄGLEDNING OCH MEDITATION NÅR DU DIN ULTIMATA FRIHET.

GUDINNANS POLARITETS YOGA

GUDINNANS POLARITETS YOGA ÄR EN HÄLSOSAM SAMLING VÄL UTPROVADE LÄTTA TÄNJANDE ÖVNINGAR I HARMONI MED DE SJU HERMETISKA PRINCIPERNA.

AVSIKTEN ÄR ATT BALANSERA FLÖDET AV LIVSENERGI I KROPPEN

POLARITETS TERAPI EFTER MASSAGE PRINCIPEN

SOM ÄR EN MANIPULATIV TEKNIK BESTÅENDE AV ENKLA MJUKA KONTAKTER PÅ KROPPEN. DESSA SYFTAR TILL ATT STIMULERA VÅRA ENERGI CENTRA, CHAKRAS, OCH GE DIG EN KÄNSLA AV ATT VARA I BALANS MED DIG SJÄLV.


EN HÖG NIVÅ AV HÄLSA OCH VITALITET, KLARHET I SINNET SAMT EN KÄNSLA AV DJUP AVSLAPPNING ÄR NÅGRA KVALITETER SOM UTMÄRKER EN MÄNNISKA I BALANS.

GUDINNANS SJÄLVINSIKT OCH FÖRSTÅELSE AV REINKARNATIONS-PROCESSEN

JU MER DU LÄR KÄNNA DIG SJÄLV DESTO MER FÖRSTÅR DU AV REINCARNATIONS-PROCESSEN.

SJÄLVKÄNNEDOM GENOM ATT LÄRA SIG OCH FÖRSTÅ DEN NÖDVÄNDIGA ÅTERFÖDELSEPROCESSEN OCH VÄGLEDNING FÖR SJÄLEN I ANDEVÄRLDEN.

Om oss

Prenumerera

Kontakta oss

KURSPROGRAM

BRILJANTA LJUS GUDINNOR

SÄRÖGÅRDEN, Liabovägen 1, 429 41 SÄRÖ, Sverige